Kurstillfälle

Ljudinspelning och ljudläggning inom filmdesign

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för ljudets funktion i film
 • analysera och diskutera ljuddesign utifrån filmens syfte och form
 • motivera användningen av specifik ljudrelaterad teknisk utrustning
 • redogöra för grundläggande perceptionsteorier som beskriver hur ljud påverkar människan
 • uppvisa förmåga att spela in ljud med låg brusnivå i både studio och ute i fält
 • hantera basfunktioner hos efterbearbetningsverktyg för ljud
 • tillämpa relevanta regitekniker för att spela in speakerröst
 • förstå de grundläggande ekonomiska och juridiska implikationerna av användning av musik och FX-ljud från databaser och/eller ljudbibliotek
 • genomföra en eftersynkad dialogscen med egenhändigt inspelat dialogljud
 • planera, genomföra och redovisa en ljudläggning till en förelagd filmsekvens
 • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
 • visa samarbetsförmåga.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U2X
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Det cinematiska språket: Mise-en-scène, 15 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ1090

Ansök