Kurstillfälle

Ljussättning och färgkorrigering inom filmdesign

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och motivera användningen av specifika ljussättningstekniker både framför kameran och i datorn
  • redogöra för ljusets roll inom ekologisk perceptionsteori
  • uppvisa förmåga att hantera specifika funktioner hos efterbearbetningsverktyg för färgkorrigering
  • tillämpa specifika ljussättningstekniker och färgkorrigeringstrategier för att skapa genrespecifik cinematisk stämning
  • självständigt genomföra och redovisa en färgkorrigering till en förelagd filmsekvens.
  • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • visa samarbetsförmåga.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U2Y
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v13, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Det cinematiska språket: Mise-en-scène, 15 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ1091

Ansök