Kurstillfälle

Människan och den rörliga bilden

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom produktionsstudier, design, multimodalitet, perception och fenomenologi. Studenten reflekterar över hur teorier inom dessa diskurser kan vara användbara för filmskaparen genom att omsätta begrepp och teorier i audiovisuell form. Uppkomsten av det moderna designbegreppet studeras i relation till rörligbildproduktion.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U2Z
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
45 högskolepoäng inom Bildproduktion, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2048

Ansök