Kurstillfälle

Svenska IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

Kursen innehåller tre delkurser: en språkvetenskaplig om stilistik, textanalys och samtalsanalys, en litteraturvetenskaplig om litteraturvetenskapliga teorier, analysmetoder och perspektiv samt en ämnesdidaktisk som innebär att genomföra ett självständigt arbete (examensarbete) som presenteras i form av en vetenskaplig uppsats.

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U3F
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Svenska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SV3002

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
12

Ansök