Kurstillfälle

Dokumentärfilmproduktion

Studenten ska efter fullbordad kurs kunna:

  • redogöra för hur man planerar och arbetar praktiskt som film/videofotograf respektive klippare/redigerare inom dokumentärfilmproduktion, med hänsyn till produktionsvillkor
  • relatera tekniska verktyg för ljud och rörlig bild till estetiska resonemang kring dokumentärfilmfoto och filmklippning
  • redogöra för olika förhållningssätt till motivet inom dokumentärfilmproduktion
  • analysera ett inspelat dokumentärt filmmaterial och välja ut vad som ur teknisk och konstnärlig aspekt bidrar till att fylla filmens syfte
  • i ett mindre projekt tillämpa sina kunskaper om dokumentärfilmandets produktionsvillkor och förhållningssätt, liksom dokumentärfilmfotots och klippningens estetik och teknik
  • uppvisa medvetenhet, kunskaper och färdigheter beträffande dokumentära berättar- och produktionsformer
  • analysera, reflektera och syntetisera utifrån teoretiska perspektiv på dokumentärfilm
  • diskutera etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion utifrån såväl formella som innehållsliga aspekter.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U44
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
30 hp inom Bildproduktion, inklusive kursen Grunderna i filmproduktion, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kurskod:
BQ1076

Ansök