Kurstillfälle

Exponeringsprojekt i bildproduktion

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • på professionell nivå självständigt initiera, planera och genomföra ett medieprojekt inom området rörlig bild eller manus för rörlig bild
  • urskilja och tillämpa branschmässiga format och genrer och de krav som ställs på dramaturgi och audiovisuell gestaltning
  • muntligen och skriftligen motivera och förklara sitt projekt utifrån idé, målgrupp, distribution och projektplanering samt kunna relatera dessa aspekter till branschmässiga villkor
  • föra utförliga etiska resonemang om så väl projektets arbetsvillkor, som innehåll och form i produktionen
  • värdera sina egna förutsättningar och möjligheter att genomföra projektet och kunna relatera dessa kompetenser till samarbetsparter och en yrkespraktik
  • skriftligen reflektera över sin arbetsprocess, projektets utfall samt relatera detta till medieproduktionens villkor idag.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U46
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
135 hp varav 90hp inom bildproduktion, inklusive kursen Bildproduktion: Teori och Metod, 7,5 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2046

Ansök