Kurstillfälle

Kvalificerad filmproduktion

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera, organisera och genomföra en kortfilmproduktion
  • tillämpa kunskaper om hur ett manus omvandlas till film och därigenom visa fördjupad förståelse för dramaturgins betydelse
  • visa insikt om rummets och scenografins betydelse för berättelsen
  • tillämpa kunskaper om praktiska rutiner och de rollfördelningar som förekommer i professionell filmproduktion
  • visa färdigheter i att hantera mer avancerad inspelningsutrustning för bild och ljud
  • visa kunskap om fotots och ljussättningens betydelse i en fiktiv kortfilm
  • visa kunskap om ljudets betydelse som berättarkomponent för helheten
  • visa färdigheter i hur man klipper en fiktiv kortfilm med tonvikt på dialog och rytm
  • visa kunskap om ljudläggning och efterbearbetning i en fiktiv kortfilm
  • föra ett genomgripande etiskt resonemang om filmisk gestaltning.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U47
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 hp inom Bildproduktion, inklusive kurserna Klippfördjupning Film/TV, 7,5 hp grundnivå 2 och Digital efterbearbetning av ljud och bild, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2047

Ansök