Kurstillfälle

Fysisk aktivitet och hälsa II

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • utifrån teorier om lärande planera ett längre träningsupplägg mot en specifik målgrupp där innehållet består av de i kursen ingående rörelseaktiviteterna
  • visa god förmåga att instruera och leda genom att anpassa instruktioner och feedback avseende syfte och målgrupp
  • visa grundläggande färdigheter i de rörelseaktiviteter som genomförs i kursen
  • analysera träningsupplägg för olika målgrupper ur ett hälsoperspektiv
  • argumentera på vetenskaplig grund för hälsopromotiva aspekter avseende de i kursen ingående rörelseaktiviteterna.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U4F
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Fysisk aktivitet och hälsa I, 7,5 hp varav minst 5 hp godkända vid registrering, Anatomi och fysiologi inriktning idrott 15 hp, Träningslära I, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1110

Ansök