Kurstillfälle

Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för kroppens sensoriska organ samt nervsystemets och musklernas uppbyggnad och funktion i relation till idrott och fysisk aktivitet
  • redogöra för samspelet mellan kroppens energimetabolism och det cirkulatoriska samt det respiratoriska systemet i relation till idrott och fysisk aktivitet
  • redogöra för hur nervsystemet och hormonsystemet anpassar kroppens funktioner som svar på fysisk aktivitet
  • redogöra för sambandet mellan kroppens energibehov och energiförbrukning samt närings- och vätskeomsättning vid vila och fysisk aktivitet
  • använda olika test- och mätmetoder för att dokumentera och analysera akuta samt långsiktiga fysiologiska anpassningar till träning i olika miljöer inom idrott och fysisk aktivitet samt kunna kommunicera resultaten till olika målgrupper
  • redogöra för och diskutera utvecklingsanpassad träning för olika ålderskategorier samt fysiologiska skillnader mellan könen

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U4G
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
50
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1123

Ansök