Kurstillfälle

Träningslära II

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • analysera den specifika idrottsgrenen utifrån de krav som ställs på de fysiska förmågorna styrka, snabbhet och uthållighet
  • inhämta och kategorisera data från träningsprocessen
  • identifiera de olika stegen i planeringsprocessen syftande till prestationsutveckling
  • producera en adekvat träningsplanering för olika målgrupper av idrottande individer
  • presentera och motivera en träningsplanering för en specifik målgrupp.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U4H
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Träningslära I, 7,5 hp. eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1046

Ansök