Kurstillfälle

Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt välja och tolka vetenskaplig litteratur anpassad efter valt problemområde
  • formulera en forskningsfråga inom det idrottsvetenskapliga området
  • självständigt välja, motivera och tillämpa metodik för datainsamling och analys anpassat efter valt syfte
  • värdera och motivera vetenskapliga resultat samt dra logiska slutsatser
  • tillämpa forskningsetiska principer i ett vetenskapligt arbete
  • tydligt presentera ett vetenskapligt arbete i skriftlig form
  • kommunicera vetenskapliga resultat i muntlig form anpassat till olika grupper av människor
  • kritiskt analysera vetenskapliga arbeten.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U4J
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
150 hp varav 60 hp inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metodik I, 7,5 hp, Idrottsvetenskaplig metodik II, 7,5 hp och Idrottsvetenskaplig uppsats, 7,5 skall ingå eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH2020

Ansök