Kurstillfälle

Tävlingslära

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • inhämta, kategorisera och analysera data från tävlingsprocesser
  • förbereda strategiska handlingsplaner för tävlandet med hänsyn till tävlingsregler, styrkor och svagheter hos den individuella idrottaren/laget i relation till styrkor, svagheter och möjliga förhållningssätt hos motståndare
  • skapa simulerade tävlingssituationer för en vald idrott
  • producera en adekvat tävlingsförberedande träningsplan.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U4L
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Träningslära I, 7,5 hp och Motoriskt lärande och motorisk kontroll II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1083

Ansök