Kurstillfälle

Hälsa och beteendeprocesser

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • diskutera praktiskt hälsoinriktat förändringsarbete med utgångspunkt i den transteoretiska modellen
  • utvärdera hälsostatus genom fysiologiska och psykologiska mätmetoder
  • planera och tillämpa interventionsprogram i fysisk aktivitet med betydelse för hälsa
  • visa färdigheter i samtalsstrategier vid livsstilsförändringar.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U4N
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Mentala processer och beteende, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1105

Ansök