Kurstillfälle

Litteraturvetenskap I: Rim, rytm och rapp - poesi från antiken till våra dagar

Kursen följer huvudlinjerna i den västerländska poesins utveckling, där teori- och metodstudier och tillämpningen av dessa ingår som en väsentlig del. Stor vikt läggs vid närstudiet av enskilda dikter. Den studerande undersöker den poetiska textens formella särdrag samt hur poetiska uttryck förmedlas i skilda medier och i musiktexter. Den studerande redovisar egna diktanalyser såväl muntligt som skriftligt. I kursen ingår även en lyrikverkstad, där den studerande skriver egna dikter.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U4Y
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
LI1034

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5