Kurstillfälle

Litteraturvetenskap I: Populärt berättande i skilda medier

I kursen uppmärksammas de utmärkande dragen för populärlitteratur. Dess framväxt och olika genrer sätts i ett vidare populärkulturellt sammanhang av film och medietexter. Samtidigt uppövar den studerande en kritiskt medveten textkompetens. Kursen erbjuder moment där den studerande analyserar och tolkar olika typer av populära berättelser och bilder, där särskild vikt läggs vid ungdomskulturens medieformer. Även semiotik tillämpas vid studiet av kommunikationsprocesser och tolkning. I kursen diskuteras frågeställningar kring bokläsandet i samhället och bedömningar baserade på kunskap om sociala och etiska frågor.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U53
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
LI1037

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5