Kurstillfälle

Litteraturvetenskap III: Populärt berättande i skilda medier - fördjupning

Populärlitteraturens framväxt och olika genrer sätts i ett vidare populärkulturellt sammanhang, såsom i bild, film samt datorspel. Samtidigt uppövar den studerande en kritiskt medveten textkompetens. Kursen erbjuder moment där den studerande analyserar och tolkar olika typer av populära berättelser och bilder, där särskild vikt läggs vid ungdomskulturens medieformer.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U59
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
60 högskolepoäng i litteraturvetenskap, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
LI2020

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
4