Kurstillfälle

Litteraturvetenskap: Litteraturdidaktik

I kursen problematiseras och diskuteras frågor kring bokläsande och litteratur i skolan samt skolans förhållande till såväl berättande som läsande i nya medier. Vidare belyses ämnesdidaktiska ställningstaganden till kommunikation och text samt villkoren för ungdomars möte med litteratur utifrån gällande styrdokument i blockämnet svenska. Litteraturdidaktiska frågor fokuseras med betoning på text, läsande och litteratur, och hur litteratur kan användas som resurs i språkutvecklande arbetssätt. Digitala lärresursers och estetiska lärprocessers betydelse för att utveckla ungdomars språk och stimulera ungdomars läsande utgör viktiga perspektiv i kursen.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U5C
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
LI1040

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5