Kurstillfälle

Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa grundläggande förståelse för migrationsprocesser samt för några teoretiska perspektiv på migration
  • visa god kännedom om transnationell migration och dess konsekvenser vad gäller språkanvändning, identitet och kulturmöten
  • visa grundläggande förståelse för migrationens påverkan på familjer med särskilt fokus på språkanvändning, nätverk, identitet och kultur
  • visa god kännedom om språksocialisation och identitetskapande på grupp-, familj- och individnivå
  • visa god kännedom om teoretiska perspektiv på relationer mellan migration, flerspråkighet, kultur och identitet
  • tillämpa några av dessa teoretiska perspektiv i en självständig analys
  • kritiskt reflektera kring metodologiska och etiska frågor i studier av språksocialisation och identitetsskapande på grupp-, familj- och individnivå
  • visa fördjupad kunskap om något avgränsat område inom forskning om språksocialisation, kulturmöten, identitetsskapande, diaspora och transnationell migration.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U5K
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SS3006

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1