Kurstillfälle

Afrikanska studier: Språk och nationalitet i afrikanska flerspråkiga länder

I denna kurs behandlas frågor om språkpolicy och språkpolitik i en afrikansk kontext. Kursen behandlar frågor såsom relationer mellan språk och nation; territorialitet gentemot nationalitet, begreppen enhet/integration/enighet i ett flerspråkigt perspektiv; språk- och utbildningspolitik samt dimensioner av mänskliga rättigheter vad gäller språkpolicy.

Poäng:
7 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U5N
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Antingen Svenska som andraspråk 90 hp eller en filosofie kandidatexamen (motsvarande 180 hp) med huvudområde humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap eller motsvarande.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SS3005

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1