Kurstillfälle

Engelska: Avancerad litteraturteori

Kursen innehåller ett urval litteratur-, kultur- och samhällsteoretiska originaltexter från 1900-talet. Dessa teorier studeras ingående varpå de sedan appliceras på ett begränsat antal skönlitterära texter. Sammanlagt studeras de skönlitterära texterna från en handfull olika litteraturteoretiska tolkningsskolor som studenten själv väljer, såsom formalism, strukturalism, psykoanalys, Marxism, poststrukturalism, dekonstruktion, postmodernism, feminism, genusstudier, nyhistoricism; etniska, postkoloniala och internationella studier; samt kulturstudier.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U5X
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 hp i engelska, inklusive kursen Litteratur och teori, 7,5 hp, eller motsvarande.
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Kurskod:
EN3064