Kurstillfälle

Introduktion till svensk kultur och samhälle

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • visa grundläggande kunskaper om kulturers komplexitet och deras utveckling som resultat av inre dynamik och yttre påverkan
  • förklara och göra enkla analyser av hur identiteter konstrueras
  • visa på en grundläggande metodisk och teoretisk medvetenhet i syfte att kunna analysera interkulturella och multikulturella trender i det svenska samhället.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U5Z
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v10, 2017 - v20, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
HI1004

Ansök