Kurstillfälle

Socialrätt I

Kursen behandlar juridisk metod inkl grundläggande juridiska begrepp och definitioner, det svenska rättssystemets uppbyggnad samt den rättsliga organisationen. Den rättsliga regleringen av förvaltningsförfarandet inom offentlig förvaltning samt förhållandet mellan utövare av den offentliga makten och enskilda medborgare gås igenom. Vidare följer en genomgång av reglerna om offentlighet och sekretess bestämmelserna. Kursen innehåller även träning i användandet av offentligrättslig juridisk metod.

Inom civilrätten behandlas översiktligt grundläggande personrätt, avtalsrätt och viss familjerätt, främst Föräldrabalken såsom god man, förvaltare och legala företrädare, föräldrar och barn, vårdnad samt underhåll.
Den allmänna straffrättens systematik behandlas liksom översiktligt förhållandet till andra länders straffrättsliga regler, bland annat problemet med olika kulturell påverkan på straffrätten.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U62
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RV1046

Ansök