Kurstillfälle

Butiksutveckling och -design

Kursen behandlar grundläggande aspekter av kommunikation via fysiska butikers utformning och hur detaljhandelsföretag på lång och kort sikt kan skapa försäljning via dessa kanaler. Området innefattar kundens fysiska och kognitiva förutsättningar att tolka och interagera med butiksmiljön. Kursen behandlar också exponeringsvarianter, färg- och materialval, ”butikslayout”-er och priskommunikation. Studenten ges tillfälle att praktisera kunskaperna genom att konstruera ett fiktivt butikskoncept utifrån en affärsidé. Fokus ligger på den svenska detaljhandeln men även detaljhandel i en internationell kontext behandlas.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U67
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IE1072