Kurstillfälle

Didaktik, bedömning och betygssättning i gymnasieskolans yrkesprogram (inklusive 7,5 hp VFU)

I kursen vidareutvecklar de studerande sina didaktiska och yrkesdidaktiska kunskaper med särskilt fokus på det/de egna yrkesämnet/-ämnena.

I kursen behandlas teorier om bedömning och betygssättning och hur detta arbete kan genomföras i relation till gymnasieskolans styrdokument, kunskap och kunskapssyn samt den praktiska pedagogiska verksamheten.

I de verksamhetsförlagda studierna möter de studerande didaktiska frågor, tankar och problem, kopplade till undervisning, bedömning och betygssättning. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras med hjälp av kursens litteratur samt såväl nationella styrdokument som lokala skol- och arbetsplaner.

I kursen behandlas också lärande och bedömning i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U6S
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
På väg mot yrkesläraryrket, 15 hp, Didaktik och ledarskap i gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp samt Utveckling och lärande i gymnasieskolans yrkesprogram eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG2049

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
20