Kurstillfälle

Pedagogiskt arbete III, VAL: Lärarskap och verksamhetsutveckling

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet samt visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodiska val till didaktiska perspektiv, elevers förutsättningar och lokala villkor i skolan
  • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt analysera och problematisera teorier om skolutveckling samt förstå dessa teoriers förhållande till verksamhetsutveckling
  • självständigt planera och genomföra en vetenskaplig undersökning relaterad till skolutveckling och forskning i pedagogiskt arbete samt presentera denna i skriftlig form, eventuellt i kombination med annan lämplig form
  • identifiera, värdera och analysera skilda etiska dimensioner i yrkesutövande inom skolans område i relation till forskningsresultat rörande yrkesetik inom skolan

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U6T
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna, Strömsund
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
60%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Antagen till VAL-projektet. Anställning som lärare hos en skolhuvudman (kommun, landsting eller friskola). Tidigare högskoleutbildning (eller motsvarande kunskaper enligt validering.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG2039

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
15