Kurstillfälle

Utbildningssystemet i Sverige

Kursens övergripande mål är att de studerande bekantar sig med utbildningen i den svenska barn- och ungdomsskolan samt med lärarutbildning i Sverige.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • ha kännedom om hur utbildning är organiserad i Sverige för barn och ungdomar,
  • visa insikt i demokratins betydelse för arbetet i skolan,
  • visa viss kännedom om lärarutbildning i Sverige,
  • jämföra utbildning i Sverige med utbildning i sitt eget land.


10 st obligatoriska fysiska träffar under kurstiden ( plus 10 dagar fältstudier på skola)


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U6U
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v6, 2017 - v15, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PE1012