Kurstillfälle

Ungdomars uppväxtvillkor och sociala relationer - ämneslärare

I kursen behandlas ungdomars förutsättningar och villkor i en växlande samtidskultur, i vilken sociala förändringar och ny medieteknik kontinuerligt förändrar förutsättningar och villkor för identitetsskapande och ungdomskultur. Ungdomsgruppen och dess betydelse för ungdomars vardagsliv belyses samt vilka olika konsekvenser dessa förutsättningar och villkor kan få för ungdomars utveckling, lärande och behov.

I kursen behandlas en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Vidare behandlar kursen intersektionella (utifrån exempelvis genus, sexualitet och etnicitet) perspektiv på skolvardagen.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U6W
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt avklarade högskolepoäng inom det ämne som Ämneslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1068

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
6