Kurstillfälle

Engelska: Diskursanalys

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om centrala begrepp inom diskursanalys och en mycket god förståelse av de centrala koncept och principer inom diskursteori sett från ett lingvistiskt perspektiv
  • redogöra för och visa en förståelse av olika definitioner av vad som utgör diskurs
  • visa förtrogenhet med aktuella forskningsfrågor och teorier inom diskursanalys
  • självständigt tillämpa diskursteori på olika typer av texter och kritiskt utvärdera dessa som vetenskapliga metoder för textanalys.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U6Z
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp engelska på grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EN3069

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0