Kurstillfälle

Utredning och systematiska analys- och bedömningsinstrument i socialt arbete med barn och unga

Kursens övergripande mål är att studenten under kursen ska tillägna sig fördjupade kunskaper om utredningsmetoder, systematiska analyser och bedömningsinstrument samt fördjupade färdigheter och förmågor i utredande samtal med barn och unga med beaktande av genus, etnicitet och funktionshinder.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupade kunskaper om identifikation av risk och skyddsfaktorer bland barn och unga och deras familjer
  • visa fördjupade kunskaper om utredningsmetodik
  • visa fördjupade kunskaper om barnsamtal i utredningar
  • visa fördjupade kunskaper om värdet av barns delaktighet i utredningar.

Färdighet och förmåga

  • kritiskt granska barnavårdsutredningar genom att analysera, värdera och klargöra argumentationen i dem
  • identifiera risk- och skyddsfaktorer för barn och unga och deras familjer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa prov på att kritiskt förhålla sig till utredningsmetoder och evidens.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U72
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Socionomexamen, Social omsorgsexamen eller motsvarande examen om minst 180 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
40
Kursansvarig:
Kurskod:
SA3003

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1