Kurstillfälle

Preparandkurs i matematik för grundlärare

I kursen behandlas de delar av områdena taluppfattning och tals användning, geometri samt algebra, som ligger till grund för vidare studier inom grundlärarprogrammet. Kursen innehåller moment som ska bidra till att utveckla såväl den studerandes intresse som tilltro till sin förmåga i matematik. Genom undervisningen i kursen ges den studerande möjlighet att utveckla ett metakognitvt förhållningssätt till matematiklärande.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Preparandnivå
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U78
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v6, 2017 - v16, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
MD0001

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
2