Kurstillfälle

Religionsvetenskap III: Religionshistoria och religionssociologi, inklusive examensarbete för kandidatexamen

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med och kunna kommunicera kunskaper om olika religiösa traditioner,
 • visa fördjupade kunskaper om ett religionshistoriskt eller religionssociologiskt tema eller en särskild religiös tradition,
 • visa insikt i och förmåga att tillämpa och reflektera över olika religionshistoriska eller religionssociologiska perspektiv, teorier och metoder,
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och bearbeta problem samt kommunicera detta i tal och skrift,
 • självständigt planera och inom givna tidsramar genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform,
 • artikulera konstruktiv kritik på texter samt förhålla sig till kritik och vetenskapligt bearbeta sina egna texter utifrån relevant kritik,
 • inom ämnesområdet visa insikt i kunskapens relevans och roll i samhället,
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner, samt visa insikt i människors ansvar för hur sådan kunskap används,
 • reflektera över den egna kunskapsprocessen och visa förmåga att självständigt identifiera områden där den egna

 • I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig.
 • kompetensen behöver utvecklas,
 • visa forskningsetisk medvetenhet.

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U7D
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 150 hp inklusive minst en uppsats om 7,5 hp, varav minst 60 hp inom ämnet religionsvetenskap, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK2021

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0