Kurstillfälle

Matematikdidaktik I

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • föra skriftliga didaktiska resonemang och förankra resonemangen i didaktiska begrepp och teorier,
  • använda analytiska begrepp för att urskilja och beskriva villkor och förutsättningar för matematikundervisning och lärande i matematik,
  • planera en undervisningssituation och motivera sina val i planeringsprocessen utifrån didaktiska och matematiska begrepp och teorier samt aktuella styrdokument,
  • motivera sina ställningstaganden om undervisning och lärande i matematik med utgångspunkt i grundläggande matematiska och didaktiska begrepp och teorier.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U7E
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
MD1101

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0