Kurstillfälle

Algebra

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa kännedom om och använda matematikens grundläggande språk och uttrycksformer,
  • visa kunskap om olika talområden såsom de hela talen, rationella tal, reella tal och komplexa tal,
  • visa förståelse för nödvändigheten av att basera matematiken på logiska och axiomatiska system,
  • visa kunskap om definitioner och satser i talteori,
  • lösa algebraiska ekvationer och ekvationssystem,
  • bevisa grundläggande satser i talteori med olika bevismetoder såsom direkt och indirekt bevisföring, motsägelseteknik samt matematisk induktion,
  • visa kunskap i elementär kombinatorik och använda binomialsatsen för att undersöka och utveckla polynom,
  • utföra polynomdivision och använda några metoder för lösning av vissa typer av polynomekvationer.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U7F
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
MD1104

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5