Kurstillfälle

Matematik 1b för grundlärare 4-6

Särskild tonvikt läggs under kursen på att den studerande fördjupar sina matematiska och kunskaper samt utvecklar ett matematiskt språk med fokus på tal och geometri. Den studerande ges möjlighet att utveckla sina förmågor och att skapa matematiska problem samt anpassa, variera och kommunicera matematik på sätt som gör det möjligt för elever i skolåren 4-6 att utveckla sina matematiska kunskaper. Utifrån aktuella styrdokument planeras ett innehåll där kreativa och estetiska lärprocesser ger elever möjlighet att utveckla matematiska förmågor. I kursen används digital verktyg för att arbeta med begrepp och uppgifter i geometri.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U7G
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
50
Kurskod:
MD1057