Kurstillfälle

Matematik 1a för grundlärare 4-6

I kursen introduceras forskning om hur elever i årskurs 4-6 lär sig matematik och hur undervisningen kan organiseras, behandlas, diskuteras och följas upp.

Särskild tonvikt läggs under kursen på den studerandes egna matematiska förmågor,kunskaper och utvecklandet av ett matematiskt språk. Via matematiskproblemlösning ges den studerande möjlighet att utveckla sina förmågor och attskapa matematiska problem samt anpassa, variera och kommunicera matematik påsätt som gör det möjligt för elever i årskus 4-6 att utveckla sina matematiskakunskaper.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U7M
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
50
Kursansvarig:
Kurskod:
MD1046

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8