Kurstillfälle

Matematik 1a för grundlärare F-3

Kursens övergripande mål är att den studerande utifrån aktuell matematikdidaktisk forskning och teorier om elevers lärande utvecklar sina matematiska förmågor och kunskaper för att kunna skapa lärandesituationer för elever i förskoleklass och årskurs 1-3.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar hur elever i förskoleklass och årskurs 1-3 kan utveckla sina matematiska kunskaper
  • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling
  • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom det matematiska området tal
  • formulera matematiska problem med olika innehåll som är anpassade till elever i förskoleklass och årskurs 1-3
  • lösa olika typer av matematiska problem och analysera lösningar
  • visa insikt i och diskutera hur elevers matematiska kunskaper och förmågor utvecklas.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U7N
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MD1047