Kurstillfälle

Matematik 2a för grundlärare F-3

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska kunskaper och förmågor samt utifrån matematikdidaktisk forskning och teorier om elevers lärande utvecklar och fördjupar sin förmåga att ansvara för matematikundervisning i förskoleklassen samt grundskolans årskurs 1-3.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • utifrån gällande styrdokument planera och genomföra bedömning och analys av elevers matematiska kunskaper samt planera för fortsatt lärande,
  • utifrån forskning och gällande styrdokument, analysera och värdera olika typer av bedömning inom området matematik,
  • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom de matematiska områdena algebra samt sannolikhet och statistik,
  • presentera, analysera och kritiskt granska statistiskt material,
  • använda digitala verktyg för att uttrycka och bearbeta ett matematiskt innehåll,
  • analysera och kritiskt granska vetenskapliga undersökningar utifrån givna kriterier.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U7W
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MD2017

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8