Kurstillfälle

Matematik 2b för grundlärare F-3

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska kunskaper och förmågor samt utifrån matematikdidaktisk forskning och teorier om elevers lärande utvecklar och fördjupar sin förmåga att ansvara för matematikundervisning i förskoleklassen samt grundskolans årskurs 1-3.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och resonera utifrån vetenskapliga teorier och forskningsrön som behandlar elevers och undervisningsgruppers specifika behov,
  • presentera och redogöra för matematiska resonemang skriftligt, muntligt och med digitala verktyg,
  • kritiskt granska andras matematiska resonemang och redovisningar,
  • visa grundläggande kunskaper och förmågor inom de matematiska områdena samband och förändring samt modellering,
  • analysera och kritiskt granska vetenskapliga undersökningar utifrån givna kriterier.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U82
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MD2019

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
8