Kurstillfälle

Matematik III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Under kursen preciseras problemställning, syfte och frågeställningar för examensarbetet. Vidare undersöks tidigare forskningsresultat inom ett avgränsat matematikdidaktiskt område med hjälp av lämpliga metoder. Studien genomförs utifrån litteraturanalytiska kriterier eller relevanta teorier. I undersökningen ska den studerande identifiera ett kunskapsbehov inom området som kan ligga till grund för fortsatta studier. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U83
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU) samt 45 hp i ämne 2 och 45 hp i ämne 3, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MD2020

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5