Kurstillfälle

Matematik IV, examensarbete 2 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Med det första examensarbetet som grund preciseras problemställning, syfte och frågeställningar i detta andra examensarbete. Med lämpliga metoder insamlas data som sedan, utifrån relevanta teorier och forskningsbakgrund, analyseras och diskuteras. Resultatet presenteras i en självständigt författad vetenskaplig skriftlig uppsats. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U84
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Matematik III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MD3007

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5