Kurstillfälle

Projekt- grundläggande kunskaper i projektarbete

Kursen avser att ge en bred överblick av området projekt och projektarbete. Ett flertal metoder och strategier för att genomföra ett lyckat projekt kommer att behandlas. I detta ingår hur ett projekt kan planeras och organiseras samt kartläggning av nyckelprocesser i projektet. Vidare behandlas vikten av att sätta relevant mål samt hur dessa kan utformas.

Uppföljning och utvärdering är viktiga beståndsdelar i alla projekt, dessutom läggs vikt vid riskbedömning och riskhanteringen inom ramen för projektet. Kursen behandlar även faktorerna lag- och grupparbete och hur dessa påverkar projektets genomförande.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U86
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EU1035