Kurstillfälle

Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi

Kursen omfattar tre övergripande moment. Det första momentet omfattar en förmedling av grunderna i samhällsvetenskaplig undersökningsmetodik. Det andra momentet omfattar en tillämpning av samhällsvetenskapligt metodarbete inom ramen för ett självständigt projektarbete, i vilket studenten med ett vetenskapligt förhållningssätt skall framställa en skriftlig rapport. Normalt utförs detta arbete av två studenter tillsammans. I detta projektarbete skall studenten tillämpa kunskaper som inhämtats från tidigare kurser i företagsekonomi på ett problem som identifieras och löses via en empirisk undersökning. Undersökningen skall genomföras via medvetna val av relevanta teorier och modeller. Det tredje momentet i kursen innefattar också en muntlig presentation av den skriftliga rapporten, samt opponering på andras rapporter.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2U88
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kurser om minst 90 hp varav minst 45 hp inom huvudområde företagsekonomi eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ1053