Kurstillfälle

Bedömning och betygssättning - KPU

I kursen behandlas bedömning och betygssättning i grundskolans senare år och gymnasieskolan ur ett kritiskt granskande perspektiv. Vidare belyses bedömning och betyg ur ett historiskt perspektiv samt ett samtida politiskt och juridiskt perspektiv. Kursen behandlar ämnesspecifika exempel på olika typer av bedömning för och av lärande. I relation till styrdokumentens formuleringar kring uppdrag och kunskapsbegrepp analyseras och värderas hur kunskap på olika sätt kan komma till uttryck.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U8A
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Skolans samhällsuppdrag - KPU 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 samt Didaktik och ledarskap - KPU 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1077

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
7