Kurstillfälle

Filosofi: Värdeteori och normativ etik

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
  • grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier
  • grundläggande insikter i värdeteorins centrala begrepp och problemställningar
  • grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner
  • begynnande förtrogenhet med etisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom värdeteorin och normativ etik.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
  • reflekterande förhålla sig till etiska teorier
  • på ett grundläggande sätt tillämpa centrala etiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i identifierade etiska problemsituationer, och göra enkla analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt problemsituationer inom etiken
  • identifiera och avgränsa problemområden inom värdeteorin och etiken
  • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom värdeteorin och etiken
  • på en elementär nivå kunna muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U8G
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
FI1033

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
3