Kurstillfälle

Ledar- och entreprenörskap

I kursen analyseras ledarskap, roller och förtroende. Vidare belyses skillnaden mellan chef och ledare. Team- och arbetsgruppdesign gås igenom.
Inom området entreprenörskap gås metoder och hjälpmedel vid affärsplanering igenom. Affärsplanering inför en företagsstart diskuteras liksom intressenters bedömning av affärsplanen.

Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U8N
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IE1067