Kurstillfälle

Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (inklusive 7,5 hp VFU)

I kursen studeras elevers utveckling och lärande i relation till vetenskapliga teorier, pedagogisk verksamhet och gällande styrdokument. Elevers utveckling och lärande sätts också i relation till teorier om elevers uppväxt och uppväxtvillkor, med särskilt fokus på frågor om etnicitet och genus, samt socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. I detta sammanhang betonas de digitala och sociala mediernas betydelse för utveckling och lärande i såväl ett nutida som ett historiskt perspektiv. Vidare uppmärksammas den studerandes egen utveckling sett ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv.

Kursens utbildningsvetenskapliga innehåll integreras med den verksamhetsförlagda utbildningen för att ge möjlighet att studera elevers utveckling och lärande inom ramen för något av skolans följande ämnesområden: samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik, bild eller idrott och hälsa. Under kursen möter den studerande didaktiska frågeställningar kopplade till pedagogisk verksamhet och egen undervisning i grundskolans årskurs 4-6. Dessa frågeställningar lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna med stöd av relevant litteratur från de aktuella ämneskurserna.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U8T
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6 15 hp, , Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling 7,5 hp, Svenska 1b för grundlärare 4-6: Läsning och läsutveckling, 7,5 hp, Matematik 1a för grundlärare 4-6, 7,5 hp, Matematik 1b för grundlärare 4-6, 7,5 hp, Didaktik och ledarskap i grundskolans åk 4-6 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp samt minst 15 hp i en av kurserna Bild för grundlärare, årskurs 4-6, 30 hp eller Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6, 30 hp eller Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, årskurs 4-6, 30 hp, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1070

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
20