Kurstillfälle

Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6

Kursens övergripande mål är att den studerande utifrån ett historiskt, geografiskt, religionsvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv ska kunna problematisera relationen mellan människa och samhälle. Studenten ska, med utgångspunkt i skolans styrdokument, kunna använda dessa kunskaper för att konstruera ett tänkt undervisningsinnehåll. Ett övergripande mål är också att ge den studerande insikt om hur digital teknik och internet kan användas i undervisningen för att stärka elevers lärande och på ett kritiskt och reflekterande sätt diskutera dess möjligheter och problem.
Kursen har två obligatoriska campustillfällen i Falun med max tre dagar per tillfälle


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U8U
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6b eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Matematik B/Matematik 2a / 2b / 2c och Naturkunskap A/Naturkunskap 1b / 1a1+1a2
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1019

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
40