Kurstillfälle

Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 4-6 (inklusive 7,5 hp VFU)

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag. Kursen utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Denna teoretiska bas utgörs av sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på sociala relationer. Vidare behandlar kursen intersektionella (så som genus, sexualitet och etnicitet) och relationsetiska perspektiv på skolvardagens relationer och sociala medier som viktiga arenor för elevers sociala relationer. Vissa barnrättsliga perspektiv och FN:s Barnkonvention behandlas också.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen ges tillfälle att reflektera över skolans värdegrundsuppdrag och skolan som moralisk och social arena och hur detta påverkar rollen som pedagogisk ledare. Här möter den studerande didaktiska frågeställningar särskilt kopplade till undervisning i engelska. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna med stöd av litteratur från aktuella ämneskurser.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U8W
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Utveckling och lärande 15 hp, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG2059

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
15