Kurstillfälle

Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare 4-6

I kursen behandlas begrepp som normalitet, inkludering, barn i behov av särskilt stöd, formativ och summativ bedömning. Begreppen problematiseras ur olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv. Möjliga konsekvenser av att förstå en pedagogisk praktik ur olika professionsbundna perspektiv - exempelvis psykologiska, medicinska och psykosociala - diskuteras och problematiseras. I kursen behandlas även pedagogisk dokumentation, bedömning och betygsättning ur ett kritiskt granskande perspektiv. Formativ och summativ bedömning tas upp i förhållande till pedagogisk verksamhet. Dessutom analyseras och värderas pedagogisk dokumentation och bedömning i relation till kunskapssyn samt till styrdokumentens formuleringar kring uppdrag och kunskapsbegrepp.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U8Y
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Bild för grundlärare, årskurs 4-6, 30 hp eller motsvarande kunskaper
eller
Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6, 30 hp
eller
Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, årskurs 4-6, 30 hp eller
Idrott och hälsa för grundlärare, årskurs 4-6, 30 hp
samt
Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6, (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp
och
Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A, 15 hp eller motsvarande kunskaper
eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kurskod:
PG3025

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
8