Kurstillfälle

Examensarbete 1 för grundlärarexamen inriktning F-3

Examensarbetet har en tydlig ämnesdidaktisk prägel och genomförs med utgångspunkt i något av de undervisningsämnen som ingår i utbildningen. Examensarbetet på grundnivå fungerar som förberedelse för det avslutande examensarbetet på avancerad nivå. Under kursen preciseras problemställning, syfte och frågeställningar för examensarbetet. Vidare undersöks tidigare forskningsresultat inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område med hjälp av lämpliga metoder. Undersökningen genomförs utifrån systematisk litteraturanalys samt relevanta teorier. I analysen av undersökningen ska den studerande identifiera ett kunskapsbehov inom området som kan ligga till grund för fortsatta studier. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U93
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, F-3, 7,5 hp samt Svenska 2a för grundlärare F-3: Skrivande, skrivundervisning och skrivutveckling, 7,5 hp samt Svenska 2b för grundlärare F-3: Skönlitterära perspektiv och språklig variation, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kurskod:
PG2050

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
20